Reiki volgens het dr. Mikao Usui systeem


Reiki behoort tot de oudste geneeswijzen die de mensheid kent. De methode kwam oorspronkelijk tot ontwikkeling in Tibet en werd in de l9de eeuw herontdekt door de Japanse monnik dr. Mikao Usui. Naar de traditie van Reiki wordt verwezen in 2500 jaar oude teksten in het Sanskriet, de oude taal van India. Het Usui-systeem van natuurlijke heling, zo vernoemd naar dr. Usui, is sinds die tijd door Reiki Masters doorgegeven en wordt tegenwoordig wereldwijd beoefend.

De Universele Levensenergie is overal om ons heen en in ons aanwezig. Het Japanse woord rei-ki bestaat uit twee lettergrepen: rei, dat het kosmische, universele aspect van deze energie beschrijft, en ki, d.i. de fundamentele levenskracht die stroomt en klopt in alles wat leeft. Met deze levenskracht-energie worden we geboren.
We beginnen aan het leven met een zekere hoeveelheid ki en verbruiken deze gaandeweg in onze dagelijkse bezigheden. Het is daarom belangrijk dat we dagelijks voor aanvulling met nieuwe energie zorgen. Wanneer we ons energieverbruik gedurende langere tijd niet aanvullen, kunnen we lichamelijk of emotioneel ziek worden. Als onze voorraad aan levenskrachtenergie erg gering of zelfs bijna op is, zijn we lichamelijk, emotioneel en geestelijk uitgeput en veelal veel geprikkelder, slechter gehumeurd en depressiever dan normaal.
Voor deze fundamentele kracht vinden we verschillende woorden in alle uiteenlopende culturen en godsdiensten van de wereld. De Chinezen noemen de kracht chi of qi, de hindoes spreken van prana en christenen noemen haar Licht. In onze moderne westerse talen gebruiken we er woorden als bioenergie of kosmische energie voor. Woorden die er in het Nederlands dicht bij in de buurt komen, zijn adem en leven.

WAT IS REIKI ?
Reiki is een natuurlijke en eenvoudige geneeswijze, die ons in staat stelt meer levenskrachtenergie op te nemen. De Reikimethode vitaliseert onze levenskracht en brengt de energieen in ons lichaam in balans. Deze natuurlijke helende energie stroomt in een krachtige en geconcentreerde vorm door de handen van de Reiki-gever. Het opleggen van de handen kanaliseert de genezende energie in het lichaam van de ontvanger. De Reikigever fungeert als kanaal voor het geleiden van de Universele Levensenergie. Het laatste betekent dat de gever er zelf geen energie door kwijtraakt, integendeel,
hij wordt er zelf eveneens mee geladen en door gesterkt.

Als je genezing zoekt en openstaat en bereid bent deze genezende kracht door je heen te laten stromen, kun je een kanaal voor de Reikikracht worden. Ben je eenmaal een kanaal, dan behoud je voor de rest van je leven het vermogen om Reiki te gebruiken. Dit is een waarheid die de bewijsvoering in gewone wetenschappelijke termen te boven gaat.

 

Reiki behandelingen


Reiki behandelingen zijn zeer persoonlijk en iedereen ervaart dit op zijn eigen manier. Je kunt bij mij terecht voor diverse uiteenlopende zaken op lichamelijk of psychisch vlak. Daar waar ik verlichting mag en kan brengen, zal ik je op weg helpen naar meer evenwicht en balans in jouw leven.

Naast de Reiki energie maak ik gebruik van mijn eigen techniek / energie / gidsen om de energie in balans te brengen. Er zijn regelmatig verbazingwekkende resultaten bij mijn behandelingen te vermelden en ieder individu is anders. Wat bij de een werkt hoeft niet perse ook bij de ander te werken.
Daarom is iedere behandeling die ik uitvoer ook uniek te noemen en specifiek voor uw probleem.

Ook als je geen klachten hebt, kan een behandeling natuurlijk uitermate welkom zijn om weer even in contact te komen met jezelf.

Ik laat me leiden door mijn intuitie in overeenstemming met jouw klachten. Vanuit mijn heldervoelendheid word ik geleid naar de probleemgebieden waar mensen mee worstelen en stuur hier positieve energie naar toe.

Soms zijn daarvoor eerst andere 'zaken' aan de beurt, voordat je tot het eigenlijke probleem komt, maar dat zijn processen die nodig zijn om tot een evenwichtig en positief resultaat te komen. Dat kan leiden tot een ander verwachtingspatroon dan wat men in gedachten had en/of teleurstelling, maar het heeft wel degelijk een doel. Er moeten soms voorwaarden worden geschept om iets verantwoord los te mogen laten...vandaar !

Over het algemeen gesproken ervaren mijn klanten verlichting en een mate rust en evenwicht, waar ze serieus naar op zoek waren en die ze op eigen kracht niet (meer) konden realiseren.

Ik probeer mensen ervan bewust te maken, dat ze niet alleen geholpen zijn, na een reiki behandeling, maar dat hier ook een mate van verandering aan onderhevig is, waar ze zelf actief mee aan de slag moeten gaan.
Denk- en leefpatronen zijn belangrijke aspecten, die ten grondslag liggen aan de nieuwe ingeslagen weg.

Door mensen bewust te maken en ze de rust mee te geven, die ze nodig hebben, komen ze tot inzicht over hun eigen situatie.


 

 

Reiki graden

Reiki graad I

Inwijdingen in Reiki graad 1
kan individueel of
met maximaal 4 personen.
Kosten per persoon  250,-
Tijdsduur 2 dagen

Reiki graad II

Inwijdingen in Reiki graad II
kan individueel of
met maximaal 4 personen.
Kosten per persoon  250,-
Tijdsduur 1 dag

Reiki graad III A

Inwijdingen in Reiki graad III A
kan individueel of
met maximaal 2 personen.
Kosten per persoon 450,-
Tijdsduur 1 dag en
diverse oefendagen

Reiki graad III B

Inwijdingen in Reiki graad III B
kan individueel of
met maximaal 2 personen.
Kosten per persoon  450,-
Tijdsduur 1dag (inwijding)
en diverse oefendagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Reiki